Prilagođavamo se potrebama mikro subjekata pružajući sveobuhvatne usluge vođenja poslovne dokumentacije.

Naš portfelj usluga uključuje:

 1. Knjiženje poslovne dokumentacije za mikro subjekte.
 2. Obračun poreskih obaveza i predaja elektronskih poreskih prijava.
 3. Sve prijave vezane za fiskalizaciju.
 4. Provera dugovanja za poreze i doprinose jednom mesečno. Početkom svakog meseca za prethodni mesec se proverava stanje i šalju se nalozi za prenos.
 5. Vođenje knjige osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije.
 6. Vođenje dnevnika blagajne.
 7. Obračun zarada i naknada po osnovu ugovora sa fizičkim licima.
 8. Obračun službenih putovanja.
 9. Priprema izvoda otvorenih stavki jednom godišnje.
 10. Izrada obrasca PPP-PO jednom godišnje.
 11. Izrada probnog bilansa uspeha jednom godišnje.
 12. Predaja poreskih prijava za lokalnu samoupravu.
 13. Priprema i predaja IOSI obrasca, za firme sa 20 i više zaposlenih.
 14. Kadrovske usluge – prijava i odjava zaposlenih.
 15. Izrada završnog računa (ukoliko se paket plati na godišnjem nivou).
 16. Poresko savetovanje.
 17. Konsultacije.

Vaša poslovna dokumentacija je u sigurnim rukama, a naša misija je da Vam olakšamo sve administrativne izazove.

Ukoliko ste zaintersovani ili Vam treba više informacija o ovom paketu, možete zakazati sastanak, popunjavanjem formulara, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.