Cene knjigovodstvenih usluga

PAUŠALCI

od 50 eur /mesečnood 500 eur/godišnje

  PREDUZETNICI KOJI NISU U SISTEMU PDV-a

  od 80 eur/mesečnood 880 eur/godišnje

   PREDUZETNICI U SISTEMU PDV-a

   od 100 eur/mesečnood 1100 eur/godišnje

    PREDUZEĆA KOJA NISU U SISTEMU PDV-a

    od 120 eur/mesečnood 1320 eur/godišnje

     PREDUZEĆA U SISTEMU PDV-a

     od 150 eur/mesečnood 1650 eur/godišnje

      PREMIUM PAKET

      od 250 eur/mesečnood 2750 eur/godišnje


       Cene knjigovodstvenih usluga variraju u zavisnosti od različitih faktora, uključujući geografsku lokaciju, obim poslovanja, vrstu usluga koje su Vam potrebne.

       Evo nekoliko elemenata koji oblikuju cene knjigovodstvenih usluga:

       Vrsta preduzeća:

       Različite vrste preduzeća (mikro, mala, srednja ili velika preduzeća) imaju različite potrebe u knjigovodstvu, što može uticati na cenu usluga.

       Obim transakcija:

       Veći obim transakcija obično znači više posla za knjigovođu, što utiče na cenu.

       Vrsta usluga:

       Različite knjigovodstvene usluge imaju različite cene. Na primer, osnovno vođenje knjiga ima drugačiju cenu u poređenju sa kompleksnijim zadacima kao što su izveštaji o porezu, obračun zarada ili savetovanje.

       Frekvencija usluga:

       Ukoliko preduzeće zahteva redovno praćenje i ažuriranje knjiga, to može uticati na cenu u odnosu na povremene ili godišnje usluge.

       Softverski alati:

       Korišćenje specifičnih softverskih alata ili platformi za vođenje knjiga može uticati na cenu usluga, s obzirom na troškove licenci i obuku osoblja.

       Preporučujemo da direktno razgovarate sa knjigovođom i kako bi dobili ponudu na osnovu specifičnih potreba Vašeg preduzeća, odnosno kako biste dobili tačne informacije o cenama knjigovodstvenih usluga koje Vama trebaju.


       Cene knjigovodstvenih usluga zavise od delatnosti kojom se bavi pravno lice i obima posla. Broja zaposlenih, mesečnog broja ulaznih i izlaznih faktura u zemlji i inostranstvu. Takođe, zavise od ostalih dopunskih usluga kao što su usluge platnog prometa, izrada obaveznih akata i odluka, osnovnih i dopunskih ugovora o radu, ….

       Cene knjigovodstvenih usluga se ugovaraju na mesečnom ili godišnjem nivou.

       Precizne cene možete dobiti popunjavanjem formulara.

       Dodatne usluge koje ne spadaju u domen računovodstvenih usluga možete pogledati ovde: