Namenjen kompleksnim privrednim subjektima koji posluju u oblastima maloprodaje, veleprodaje ili proizvodnje, ili obuhvataju sve tri delatnosti.

Premium Paket pruža sveobuhvatnu podršku.

Prilagođavamo se vašim potrebama kako bismo pružili sveobuhvatne usluge vođenja poslovne dokumentacije za mikro subjekte. Naš široki portfelj usluga obuhvata ključne aspekte poslovanja:

Knjiženje poslovne dokumentacije za mikro subjekte:

 • Pružamo usluge preciznog i ažurnog knjiženja poslovnih transakcija.

Obračun poreskih obaveza i predaja elektronskih poreskih prijava:

 • Efikasno obračunavamo poreze i podnosimo prijave putem elektronskog sistema.

Obračun PDV-a:

 • Stručno vršimo obračun poreza na dodatu vrednost.

Pomoć pri izradi e-faktura:

 • Pružamo podršku u procesu izrade elektronskih faktura.

Savetovanje u vezi pravilnog rada na SEF-u:

 • Pružamo savete o pravilnom radu na Sistemu Elektronskih Faktura.

Fiskalizacija:

 • Vršimo sve potrebne prijave i pružamo podršku vezanu za fiskalizaciju.

Provera dugovanja za poreze i doprinose:

 • Mesečno vršimo proveru dugovanja i šaljemo naloge za prenos.

Vođenje knjige osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije:

 • Precizno vodimo evidenciju osnovnih sredstava uz obračun amortizacije.

Vođenje dnevnika blagajne:

 • Pratimo i vodimo dnevnik blagajne za potpunu transparentnost.

Obračun zarada i naknada:

 • Efikasno obračunavamo zarade i naknade prema važećim ugovorima.

pored toga:

 • Izrada obrasca PPP-PO jednom godišnje.
 • Izrada probnog bilansa uspeha jednom godišnje.
 • Predaja poreskih prijava za lokalnu samoupravu.
 • Priprema i predaja IOSI obrasca, za firme sa 20 i više zaposlenih.
 • Kadrovske usluge – prijava i odjava zaposlenih.
 • Izrada završnog računa (ukoliko se paket plati na godišnjem nivou).
 • Poresko savetovanje.
 • Konsultacije.

… i mnoge druge usluge koje obuhvataju sve aspekte poslovanja. Vaša poslovna dokumentacija je u sigurnim rukama, a naša misija je da vam olakšamo sve administrativne izazove. Posvetite se svom poslu, a mi ćemo se pobrinuti za sve detalje.

Ukoliko ste zaintersovani ili Vam treba više informacija o ovom paketu, možete zakazati sastanak, popunjavanjem formulara, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.