Prilagođavamo se potrebama mikro subjekata pružajući sveobuhvatne usluge vođenja poslovne dokumentacije. Naš portfelj usluga obuhvata sledeće ključne aspekte:

 1. Knjiženje poslovne dokumentacije za mikro subjekte.
 2. Obračun poreskih obaveza i predaja elektronskih poreskih prijava.
 3. Obračun PDV-a.
 4. Pomoć pri izradi e-faktura.
 5. Savetovanje u vezi pravilnog rada na SEF-u.
 6. Sve prijave vezane za fiskalizaciju.
 7. Provera dugovanja za poreze i doprinose jednom mesečno. Početkom svakog meseca, za prethodni mesec vršimo proveru stanja i šaljemo naloge za prenos.
 8. Vođenje knjige osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije.
 9. Vođenje dnevnika blagajne.
 10. Obračun zarada i naknada po osnovu ugovora sa fizičkim licima.
 11. Obračun službenih putovanja.
 12. Priprema izvoda otvorenih stavki jednom godišnje.
 13. Izrada obrasca PPP-PO jednom godišnje.
 14. Izrada probnog bilansa uspeha jednom godišnje.
 15. Predaja poreskih prijava za lokalnu samoupravu.
 16. Priprema i predaja IOSI obrasca, za firme sa 20 i više zaposlenih.
 17. Kadrovske usluge – prijava i odjava zaposlenih.
 18. Izrada završnog računa (ukoliko se paket plati na godišnjem nivou).
 19. Poresko savetovanje.
 20. Konsultacije.

Vaša poslovna dokumentacija je u sigurnim rukama, a naša misija je da Vam olakšamo sve administrativne izazove.

Ukoliko ste zaintersovani ili Vam treba više informacija o ovom paketu, možete zakazati sastanak, popunjavanjem formulara, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.