Site Loader


Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana Vlada Republike Srbije je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. člana 12b stav 1. i 2., člana 18., člana 21a stav 2., člana 83. stav 4. tačke 1 i člana 85. stav 1. tačke 11 Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje usklađeni su dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Usklađeni iznosi navedenih naknada objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 6/2024,
a primenjuju se za isplate počev od 1. februara do 31. januara 2025. godine.

VRSTA NAKNADE1.2.2024 – 31.1.2025.1.2.2023 – 31.1.2024.
Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1)5.398,005.017,00
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2)3.241,003.012,00
Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5)9.449,008.782,00
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7)53.986,0050.173,00
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8)13.497,0012.544,00
Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9)26.991,0025.085,00
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a)94.472,0087.799,00
Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12)*123.971,00123.971,00
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2)8.101,007.529,00
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9)94.472,0087.799,00
Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12)41.381,0038.458,00
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13)13.497,0012.544,00
Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29)7.247,006.735,00
Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30)17.933,0016.666,00
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31)137.941,00128.198,00
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1)137.941,00128.198,00
Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11)17.933,0016.666,00
Neoporezivi iznos zarade za isplate zaključno sa zaradom za decembar 2017. godine11.790,0011.790,00

Post Author: admin