Site Loader

Prema odluci Vlade Srbije, koja je objavljena u “Službenom glasniku RS” broj 79 od 15.9.2023. godine, minimalna cena rada će se povećati sa 230 dinara na 271 dinar po radnom satu. Ova promena će važiti za ceo period od januara do decembra 2024. godine.

To znači da će neto minimalna zarada za isplate tokom 2024. godine biti:

  • Za mesec sa 160 radnih sati: 43.360,00 dinara.
  • Za mesec sa 168 radnih sati: 45.528,00 dinara.
  • Za mesec sa 176 radnih sati: 47.696,00 dinara.
  • Za mesec sa 184 radna sata: 49.864,00 dinara.

Osim toga, bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2024. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 25.000 dinara):

  • Za mesec sa 160 radnih sati: 58.288,16 dinara.
  • Za mesec sa 168 radnih sati: 61.380,89 dinara.
  • Za mesec sa 176 radnih sati: 64.473,61 dinar.
  • Za mesec sa 184 radna sata: 67.566,34 dinara.

Da bismo vam olakšali praćenje ovih promena, pripremili smo i tabelu sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima.

MesecBroj radnih
dana
Radni časovi
(h)
Minimalna cena
rada po času (neto)
Minimalna
neto zarada
Minimalna
bruto zarada
Januar2318427149.864,0067.566,34
Februar2116827145.528,0061.380,89
Mart2116827145.528,0061.380,89
April2217627147.696,0064.473,61
Maj2318427149.864,0067.566,34
Jun2016027143.360,0058.288,16
Jul2318427149.864,0067.566,34
Avgust2217627147.696,0064.473,61
Septembar2116827145.528,0061.380,89
Oktobar2318427149.864,0067.566,34
Novembar2116827145.528,0061.380,89
Decembar2217627147.696,0064.473,61

Isplata minimalne zarade uređena je zakonom i može se vršiti samo u posebnim okolnostima, kada je poslovanje poslodavca ugroženo, ali ne duže od 6 meseci.

Molimo vas da imate na umu da će sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2023. godine biti vršene po ceni od 230 dinara neto po radnom satu, dok će sve isplate zarada koje se vrše od 1.1.2024. godine biti obračunate po ceni od 271 dinar po radnom satu, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Post Author: admin